ביטוח חיים


ביטוח חיים - ריסק

ביטוח ריסק: ביטוח חיים למקרה מוות בלבד. 

על פי פוליסה זו מפקיד המבוטח פרמיה חודשית, שמזכה את יורשיו בפיצוי כספי. חשוב לנו לציין כי זהו ביטוח חיוני מאוד, אך גם בסיסי. במידה והמבוטח לא יוסיף לו הרחבות כלשהן

(כגון רכיב חסכון או אובדן כושר עבודה), הוא לא יהיה זכאי לקבל סכום כסף

כלשהו מהמבטח בעודו בחיים ולא בתום תקופת הביטוח. 

מאחר ואנו מייצגים את מרבית חברות הביטוח בארץ, ביכולתנו להציע ליחידים ולקולקטיבים

תוכניות אטרקטיביות לביטוח חיים.

ביטוח ריסק הוא אחד הסוגים של פוליסת ביטוח חיים. המיוחד בביטוח ריסק הוא שהפוליסה מבטיחה פיצוי בקרות מקרה הביטוח לא למבוטח עצמו, אלא למוטביו, כשמקרה הביטוח הוא פטירה של המבוטח. מדובר בביטוח

חיוני ביותר, עבור כל מי שדואג לרווחת מוטביו,  אך באותה נשימה יש לציין כי מדובר גם על ביטוח בסיסי ביותר. הכוונה היא לכך שכל עוד המבוטח לא יטרח להוסיף לפוליסה הרחבות כמו אובדן כושר עבודה או רכיב חיסכון, הוא לא יהיה זכאי לקבל כספים בתום תקופת הביטוח או במהלך תקופת הביטוח, בעודו בחיים.

המסגרות האפשרויות עבור ביטוח ריסק

כיום ניתן לרכוש ביטוח ריסק בשתי מסגרות: "ריסק טהור" ו"ריסק עם מרכיב חיסכון", הגורם המבטח ישלם פיצוי לשארי המבוטח במקרה של פטירה, אך לא ישלם פיצוי לאיש, בכל מקרה אחר.

לעומת זאת ריסק עם מרכיב חיסכון משלב בין האפשרות לקבל פיצויים במקרה של מות המבוטח בתקופת הביטוח לבין חיסכון כספי שיועבר למבוטח או לשאריו לאחר הפרישה לגמלאות. מעבר לזה, 

ניתן להוסיף לפוליסה מרכיב של אובדן כושר עבודה. במקרה הזה המבוטח מכסה את עצמו מפני מקרה שבו כושר ההשתכרות שלו ייפגע באופן לא צפוי בשל מחלה, תאונה או פציעה.

מה חשוב לבדוק לפני שרוכשים פוליסת ביטוח ריסק?

ישנן נקודות רבות ביותר שחשוב להתייחס אליהן כשמנסים לבחור פוליסת ביטוח ריסק. כך לדוגמה כשמדובר בביטוח ריסק הנרכש לצורך קבלת משכנתא, בדרך כלל יהיה זה ביטוח עם סכום פיצויים יורד (ככול שתום תקופת הביטוח יתקרב, כך סכום הפיצויים בקרות מקרה הביטוח, יהיה נמוך יותר). האם אפשרות זו מתאימה למבוטח או שהוא מעוניין להכניס בה שינויים? זוהי רק שאלה אחת מני רבות שיהיה עליו לשאול את עצמו.

כמו כן ישנה אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח ריסק לזמן פירעון שאינו ניתן לשינוי. במקרה הזה אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח, הפיצויים לא ישולמו סמוך לפטירה, אלא רק בתום תקופת הביטוח. נקודה חשובה נוספת נוגעת לאופן התשלומים בקרות מקרה הביטוח: אפשרות אחת היא קבלת הסכום כולו בתשלום חד פעמי והאפשרות השנייה היא קבלת הסכום בתשלומים חודשיים. גם בהקשר זה, המבוטח (ולעתים גם שאריו) צריך לקבל החלטה בעניין, לפי הבנתו ורצונותיו האישיים.

לאחרונה הציגו מספר חברות ביטוח סוגים שונים וחדשניים של פוליסות ריסק במנגנונים שונים ומיוחדים בנוגע למבנה הפרמיות. מדובר בתכניות בהתאמה אישית והן עשויות לחסוך פרמיות משמעותיות מאוד לאורך חיי הפוליסה.