אנחנו, אופיר סוכנות לביטוח  (1993) בע"מ ח.פ 511774788 ו/או מי מטעמנו, מתחייבים:
*לעשות שימוש בנתונים שנמסרו לי בהתאם להרשאה זו בלבד.
*לא להחזיק בנתונים שנמסרו ולא לעשות בהם כל שימוש לאחר שיפוג תוקפה של הרשאה זו.

אופיר סוכנות לביטוח (1993) בע"מ
מבצע קדש 7 פתח תקווה
טלפון 03-9344414

אני הרשום מטה, מייפה כוחה של אופיר סוכנות לביטוח (1993) בע"מ , לבצע חיפוש על שמי ועל שם ילדיי הקטינים באתר הר הביטוח, טופס הרשאה זה יעמוד בתוקף לחמישה ימי עבודה.

*
*
תאריך