ביטוחי דירה

:להצטרפות אונליין

​​מהו מבנה דירה?

 

מבנה הדירה הוא המבנה של הדירה או הבית שלכם, כפי שצוין בדף פרטי הביטוח, וששימושו העיקרי למגורים.

מבנה הדירה כולל את כל רכיבי הבית שהם קבועים או מחוברים אליה חיבור של קבע: מרפסות, צנרת,

מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים ומתקני טלפון

וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה

מפני אילו סיכונים ביטוח מבנה הדירה מגן עליכם?

אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא קבועה.

 • התפוצצות או התלקחות.

 • רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד. הביטוח אינו מכסה נזקים

 • שנגרמו מדליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם.

 • נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס.

 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה.

 • פעולות זדון, חוץ מ-:

  • ​​​​​​​פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה (דירה שאינה תפוסה – דירה שהייתה פנויה למעלה מששים ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מששים ימים רצופים);

  • ​פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו.

  • פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או על ידי בני משפחתו או בהסכמתם;

 • ​גניבה, שוד, פריצה, או ניסיון לבצעם, חוץ ממקרה בו הדירה אינה תפוסה.

 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, למעט צונאמי.

הרחבה על כיסוי רעידת אדמה:

הפוליסה התקנית כוללת כיסוי לאובדן או נזק של הדירה ו/או התכולה בגין נזקי רעידת אדמה​. באפשרותכם לוותר על כיסוי רעידת אדמה - ויתור זה יכול להיות עבור כל הפוליסה (מבנה ותכולה), פרק המבנה בלבד או פרק התכולה בלבד. בנוסף,באפשרותכם לבחור שיעור השתתפות עצמית שונה לפרק הדירה או פרק התכולה.
חברת הביטוח מחוייבת לתעד ויתור זה ולציין כי ויתרתם על כיסוי זה בדף פרטי הביטוח.
לידיעתכם, במרבית הפוליסות נדרש תשלום השתתפות עצמית בשיעור 10% מסכום הביטוח עבור כיסוי זה. באפשרותכם לבקש מחברת הביטוח השתתפות עצמית נמוכה יותר (בין 2% ל- 10%) אך חשוב לזכור שבמקרה כזה הביטוח יהיה גבוה יותר.
סכום ביטוח המבנה כולל את עלות הבניה של הדירה בלבד ללא ערך הקרקע (בגלל שהקרקע נותרת גם לאחר רעידת האדמה) ולכן הפיצוי שתקבלו יהיה נמוך משווי הדירה. אם הנכם מתגוררים בבית משותף, באפשרותכם​ לרכוש הרחבה לביטוח סכום נוסף בבית משותף

ביטוח תכולת דירה

תכולה דירה היא כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו.
חשוב לדעת! קיימים פריטים שונים שלא כלולים בתכולה כגון:

כלי רכב מנועיים, קרוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס; בעלי חיים; ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מילווה; חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם; זהב, כסף או מתכת יקרה, כשהם במצב גלמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט; כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות; פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים; ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד; שיקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה; דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה (אולם, דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יכוסו עד לגובה של 2% מסכום ביטוח התכולה).

לידיעתכם, בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים, מכוסים גם מחוץ לדירה (לא כולל  סיכון של גניבה), ובתנאי שהתכולה לא נמצאה ברכב או בחוץ לארץ. כיסוי זה מוגבל ל-5% מסכום ביטוח התכולה.

image002 (1).jpg

קישורים רלוונטים

טפסי תביעה

שירביט
פניקס
שלמה חברה לביטוח

גילוי נאות

שירביט

טפסי הצעה